Aktualności

Relacja filmowa z Wystawy w Szczyrzycu

6 sierpnia 2015 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,,,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej z III Regionalnej Wystawy Koni Rasy Małopolskiej, Huculskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty połą­czo­nej z IX Krajową Wystawą Czerwonego Bydła Polskiego i Owiec oraz Amatorskim Konkursem Powożenia Zaprzęgami Konnymi, któ­re odby­ły się w dniach 6 – 7 czerw­ca 2015 r. w miej­sco­wo­ści Szczyrzyc.

Hodowca i Jeździec