Aktualności

Filmy z MPMK w skokach przez przeszkody

8 września 2015 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Zapraszamy do obej­rze­nia fina­ło­wych prze­jaz­dów meda­li­stów Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy, któ­re mia­ły miej­sce w Drzonkowie w dniach 21 – 23 sierp­nia 2015.

Hodowca i Jeździec