Aktualności

Propozycje MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi

11 września 2015 · Kategoria: MPMK, Powożenie, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi Mistrzostw Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi, któ­re odbę­dą się w Strzegomiu w dniach 9 – 11.10.2015 r.

Hodowca i Jeździec