Aktualności

10 złoto do kolekcji dla Bartłomieja Kwiatka!

26 października 2015 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

To już 10 zło­ty medal Mistrzostw Polski, któ­ry zawod­nik Stada Ogierów w Książu wywal­czył w swo­jej karie­rze. Bartłomiej Kwiatek, po ogrom­nym suk­ce­sie w posta­ci dwóch meda­li Mistrzostw Świata Młodych Koni, nie odpu­ścił. Podczas trzech dni zma­gań o meda­le Mistrzostw Polski, któ­re odby­ły się w SO Bogusławice – zawod­nik wygrał wszyst­kie pró­by, nie dając szans swo­im kole­gom na triumf w żad­nym z dni rywa­li­za­cji. Współtwórcami suk­ce­su są ślą­ski ogier Niger hod. SO Ksiąz i wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki – któ­ry w zeszłym roku wywal­czył sre­bro MP, oraz Daniel Kłosowski – luzak Bartka. Złote meda­le, któ­ry­mi ude­ko­ro­wa­ni zosta­li zawod­nik i luzak, to naj­bar­dziej pre­sti­żo­wa nagro­da w Polskiej Federacji Jeździeckiej PZJ.

Mistrz Polski 2015 - Bartłomiej Kwiatek i ogier Niger oraz luzak Daniel Kłosowski, Bogusławice fot. Justyna Dera

Mistrz Polski 2015 – Bartłomiej Kwiatek i ogier Niger oraz luzak Daniel Kłosowski, Bogusławice
fot. Justyna Dera

Hodowca i Jeździec