Aktualności

Przetarg na druk „Paszportu koniowatego” rozstrzygnięty

27 października 2015 · Kategoria: Przetargi, ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, iż w dniu 26 paź­dzier­ni­ka br. nastą­pi­ło roz­strzy­gnię­cie prze­tar­gu na druk „Paszportu konio­wa­te­go”. Przetarg wygra­ła Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z sie­dzi­bą w Warszawie.

Hodowca i Jeździec