Aktualności

Test połówkowy klaczy

6 października 2015 · Kategoria: ZT Klacze, · Rasa: ,,,

Informujemy, że test połów­ko­wy dla kla­czy ras szla­chet­nych będą­cych w tre­nin­gu wierz­cho­wym w Zakładzie Treningowym w Doruchowie odbę­dzie się dnia 9 paź­dzier­ni­ka (pią­tek), o godz. 1100.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Hodowca i Jeździec