Aktualności

MPMK w sportowych rajdach konnych 2016

19 stycznia 2016 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne, ·

Informujemy, że usta­lo­ny został ter­min i miej­sce roz­gry­wa­nia tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych. Zawody te zosta­ły zapla­no­wa­ne na 30 wrze­śnia – 1 paź­dzier­ni­ka w Koczku.

Hodowca i Jeździec