Aktualności

Wymagania dla klaczy zgłaszanych do ZT w 2016 r.

14 stycznia 2016 · Kategoria: ZT Klaczy, · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyma­ga­nia­mi dla kla­czy zgła­sza­nych do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu w 2016 roku. Daty roz­po­czę­cia oraz zasa­dy zgła­sza­nia zosta­ły już zamiesz­czo­ne na stro­nie „Zakłady Treningowe Klaczy”.

Hodowca i Jeździec