Aktualności

Wyniki kwalifikacji ogierów do ZT Bielice

23 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ras szla­chet­nych do Zakładu Treningowego w Bielicach, któ­ra odby­ła się 19 – 21 czerw­ca 2016 r. Równolegle w ZT Bielice pro­wa­dzo­ny jest tak­że tre­ning ogie­rów rasy tra­keń­skiej.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec