Aktualności

III Specjalistyczna Wystawa koni Ardeńskich

26 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi III Specjalistycznej Wystawy koni Ardeńskich, któ­ra odby­ła się w dniach 23-24 lip­ca br. na tere­nie Stada Ogierów w Kętrzynie.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec