Aktualności

Majówka w Regietowie 2016 – relacja filmowa

26 lipca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my na rela­cję fil­mo­wą z zasad­ni­czej pró­by dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej oraz eli­mi­na­cji do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej oraz zawo­dów towa­rzy­szą­cych pn. „Majówka w Regietowie”, któ­re odby­ły się w dniach 21 – 22 maja 2016 r. w Regietowie.

Hodowca i Jeździec