Aktualności

Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych

29 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa: ,

Uprzejmie infor­mu­je­my, że dnia 10 wrze­śnia 2016 roku w Stadzie Ogierów w Kętrzynie odbę­dzie się Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych, na któ­rym w szran­ki sta­ną uzna­ne ogie­ry zim­no­krwi­ste w 4 kla­sach:

a)        ogie­ry 3 – 4-letnie rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty

b)        ogie­ry 5-letnie i star­sze rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty

d)        ogie­ry 3 - 4-letnie rasy arden pol­ski oraz ogie­ry impor­to­wa­ne uzna­ne w Polsce

e)        ogie­ry 5-letnie i star­sze rasy arden pol­ski oraz ogie­ry impor­to­wa­ne uzna­ne w Polsce

Zgłoszenia przyj­mu­je Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku w ter­mi­nie do 22 sierp­nia 2016 roku.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z Regulaminem czem­pio­na­tu.

DSC09235

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec