Aktualności

XV Czempionat Koni Zimnokrwistych – relacja filmowa

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,

Wszystkich miło­śni­ków koni zim­no­krwi­stych zapra­sza­my do obej­rze­nia mate­ria­łów fil­mo­wych z XV Czempionatu Koni Zimnokrwistych, któ­ry odbył się w dniach 23 – 24 lip­ca w Kętrzynie.

Niniejsze mate­ria­ły zosta­ły zre­ali­zo­wa­ny przez Pana Tadeusza Baranieckiego.

Hodowca i Jeździec