Aktualności

4. Regionalne Święto Hodowców Koni – Górki 2016

19 września 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Wystawy i pokazy, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem 4. Regionalnego Święta Hodowców Koni – Górki 2016, któ­re odbę­dzie się 25 wrze­śnia b.r.

W programie:

  • 10:00 poka­zy hodow­la­ne w rasach
  • 12:00 Msza Święta pod prze­wod­nic­twem JE Księdza Biskupa Marka Solarczyka
  • 13:30 wrę­cze­nie nagród hodow­com bio­rą­cym udział w poka­zach hodow­la­nych
  • 14:00 poka­zy umie­jęt­no­ści i spraw­no­ści kawa­le­ryj­skiej w wyko­na­niu Szwadronu Kawalerii Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego
  • 14:30 poka­zy powo­że­nia (przed­sta­wi Stado Ogierów Łąck)
  • 15:00 wyści­gi zaprzę­go­we o Puchar Wójta Gminy Garwolin

… oraz sto­iska gastro­no­micz­ne!

Całość popro­wa­dzi p. Krzysztof Szuster ze stad­ni­ny M. K. Szuster z Budzisk

plakat_www_ok

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec