Aktualności

Próba dzielności ogierów

23 września 2016 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Informujemy, że dwu­dnio­wa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych, koń­czą­ca 100-dniowy tre­ning wierz­cho­wy w ZT Bielice roz­pocz­nie się 28 wrze­śnia 2016 r. (śro­da) o godz. 09:00. Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec