Aktualności

Projekt polowej próby użytkowości ogierów

1 września 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, · Rasa: ,,

W dniu 8 sierpnia br. odbyło się w Warszawie spotkanie zespołu roboczego powołanego przez Prezydium PZHK w celu przeanalizowania wniosków ostatniego Walnego Zjazdu Delegatów PZHK dotyczących koni ras szlachetnych.

W spotkaniu zespołu kierowanego przez Wiceprezesa PZHK Tomasza Siergieja wzięli udział hodowcy koni ras szlachetnych – członkowie Zarządu PZHK oraz przewodniczący Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi.

Zespół postanowił m. in., że opracowany przez komisje ksiąg stadnych koni ras szlachetnych projekt polowej próby użytkowości ogierów powinien zostać poddany szerokim konsultacjom. W związku z powyższym przedstawiamy projekt wraz z załącznikami, z prośbą o zgłaszanie uwag do dnia 15 października br., listownie  na adres biura PZHK w Warszawie lub e-mailem na adres cuber@pzhk.pl (Anna Cuber).

Hodowca i Jeździec