Aktualności

WKKW – MPMK – transmisja on-line już od piątku

16 września 2016 · Kategoria: MPMK, WKKW, ·

Szanowni Państwo, z przy­jem­no­ścią zapra­sza­my Państwa na trans­mi­sję na żywo z Mistrzostw Polski Młodych Koni w WKKW, któ­re odby­wa­ją się od piąt­ku, 16.09.2016 r. od godzi­ny 14:00 w Strzegomiu. Transmisja zosta­nie przy­go­to­wa­na we współ­pra­cy z maga­zy­nem Świat Koni, a play­er będzie udo­stęp­nio­ny w niniej­szym wpi­sie. Transmisja będzie kon­ty­nu­owa­na w sobo­tę i nie­dzie­lę.
Bądźcie z nami.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec