Aktualności

Wiosenne Aukcje Ogierów Zimnokrwistych

17 stycznia 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza na wio­sen­ne aukcje ogie­rów zim­no­krwi­stych, któ­re odbę­dą się:

  • Dnia 16 lute­go 2017 roku w Kwidzynie – orga­ni­za­tor Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku
  • Dnia 4 mar­ca 2017 roku w Józefinie – orga­ni­za­tor Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie
  • Dnia 1 mar­ca 2017 roku w Dąbrowie Białostockiej – orga­ni­za­tor Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my!

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec