Aktualności

Przetarg koni 29.04.2017 r.

24 kwietnia 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa:

Szanowni Państwo

Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. w dniu 29.04.2017 orga­ni­zu­je prze­targ koni, na któ­ry ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kie oso­by zain­te­re­so­wa­ne.

W załą­cze­niu lista koni ofe­ro­wa­nych do sprze­da­ży. Więcej infor­ma­cji może udzie­lić Pani Anna Stefaniuk tel. 697 619 305.

Z powa­ża­niem
Mazurek Agnieszka
Sekretariat

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec