Kwalifikacja ogierów w Białce

W dniach 30-31 maja na terenie Stada Ogierów w Białce odbędzie się druga kwalifikacja ogierów ras szlachetnych do polowego treningu wierzchowego oraz wstępna kwalifikacja do stacjonarnego treningu zaprzęgowego. Przypominamy, że ocenie poddane zostaną wyłącznie ogiery, których zgłoszenie zostało opłacone w terminie. W przypadku niedowiezienia ogiera na kwalifikację opłata nie będzie zwracana.

W opłatach zgłoszeniowych został uwzględniony koszt pierwszej ściółki. Większą ilość słomy oraz siano będzie można zakupić na miejscu.

Stajnie w SO Białka będą otwarte od godz. 18:00 w poniedziałek 29 maja.

Kwalifikacja rozpocznie się we wtorek 30 maja o godz. 12:00

Po przyjeździe prosimy o wstawienie koni do oznaczonych boksów, a następnie zgłoszenie się do biura PZHK w celu dopełnienia formalności:

 • odbiór katalogu i numeru startowego ogiera
 • podpisanie zlecenia na wykonanie badania krtani i RTG bezpośrednio po kwalifikacji wraz ze zgodą na sedację ogiera
 • wpłata zaliczki za w/w badania (w przypadku ogierów niezakwalifikowanych zaliczka będzie zwracana)
  UWAGA !! Prosimy o przygotowanie odpowiedniej kwoty (MŚP – 460 zł, DP – 970 zł) biuro będzie przyjmować wpłaty wyłącznie w gotówce!
 • przekazanie płyty CD ze zdjęciami RTG kończyn *

* w przypadku gdy właściciel posiada już zdjęcia RTG kończyn konia wykonane po 22.05.2016 r., może przekazać je w dniu kwalifikacji lub przesłać do biura PZHK najpóźniej do 15 czerwca b.r.

Szczegóły dotyczące przeprowadzania badań RTG oraz skala oceny zdjęć w kierunku osteochondrozy (OCD).

Harmonogram kwalifikacji:

Wtorek 30.05.
Start – godz. 12:00

 1. Identyfikacja, pomiary, badania weterynaryjne
  – kolejność ogierów dowolna. UWAGA! konieczne okazanie paszportu konia!
 1. Ocena na twardej nawierzchni
  – wg kolejności katalogowej (grupa D, A, B, C)

Przerwa obiadowa – godz.16:00

 1. Ocena ruchu i skoków luzem w korytarzu (I)
  – wg kolejności katalogowej (grupa D, A, B, C)

Środa 31.05.
Start – godz. 8:00

 1. Ocena ruchu i skoków luzem w korytarzu (II)
  – wg kolejności katalogowej (grupa D, A, B, C)

Przerwa obiadowa – godz.13:00

 1. Ocena eksterieru i ruchu w ręku (bonitacja)
  – wg kolejności katalogowej (grupa D, A, B, C)
 1. Badania ogierów zakwalifikowanych (RTG, krtań)
  – wg kolejności katalogowej (bezpośrednio po ogłoszeniu wyniku kwalifikacji)

Szczegóły dotyczące przebiegu kwalifikacji.

Adres SO Białka:

Białka 6, 22-300 Krasnystaw
http://www.skbialka.pl/kontakt.htm

Scroll to Top