Aktualności

Ranking koni huculskich (po Zalutyniu i Regietowie) – kwalifikacje

31 maja 2017 · Kategoria: Czempionaty, Ścieżki huculskie, · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po pierw­szym (Zalutyń, 13-14 maja) i dru­gim (Regietów, 27-28 maja) z serii 6 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­ne do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Zgodnie z  regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 15-17 wrze­śnia 2017 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu.

Kolejne kwa­li­fi­ka­cje odbę­dą się w:

  • Warszawie/Białołęce, 15-16 lip­ca;
  • Rzeszotarach, 5-6 sierp­nia;
  • Młodzikowie, 19 sierp­nia;
  • Rudawce Rymanowskiej, 25-27 sierp­nia.
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec