Aktualności

Majówka w Regietowie 2017 – relacja wideo

20 czerwca 2017 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z mate­riał fil­mo­wym z Majówki w Regietowie, gdzie odby­ła się zasad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści koni rasy hucul­skiej oraz kwa­li­fi­ka­cje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odby­ły się w dniach 27 – 28 maja 2017 r.

Hodowca i Jeździec