Aktualności

Szlakiem Konia Huculskiego 2017 – relacja filmowa

11 lipca 2017 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zapra­sza­my na rela­cję fil­mo­wą z XVII Ogólnopolskiego Czempionatu Młodzieżowego pn. „Szlakiem Konia Huculskiego” oraz z IV Małopolskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi, któ­re odby­ły się w dniach 10 – 11 czerw­ca 2017 r. w Klikowej.

Autorem fil­mu jest pan Łukasz Grudysz. Serdecznie zapra­sza­my!

Więcej infor­ma­cji na stro­nie związ­ku.

Hodowca i Jeździec