Aktualności

GP Ogierów odwołane

9 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, · Rasa: ,,,

Z powo­du niskiej fre­kwen­cji GP Ogierów pod patro­na­tem PZHK, któ­re mia­ło się odbyć pod­czas sko­ko­wych MPMK w Drzonkowie zosta­ło odwo­ła­ne.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec