Skokowe MPMK 2017

Podczas skokowych MPMK 2017, które mają się odbyć na terenie ośrodka przygotowań olimpijskich w Drzonkowie, zawodnicy oraz sędziowie będą mieli wolny wstęp na basen olimpijski.
Drzonków od lat jest miejscem treningu zawodników pięcioboju nowoczesnego. Trenowały tam takie sławy jak: Janusz Pyciak-Peciak, Zbigniew Pacelt, Dorota Idzi czy Arkadiusz Skrzypaszek.

Scroll to Top