Aktualności

V Ogólnopolski Czempionat Kuców

9 sierpnia 2017 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem V Ogólnopolskiego Czempionatu Kuców, któ­ry odbę­dzie się 16 wrze­śnia br. w KJ Aromer.

Formularz zgło­sze­nio­wy.

Hodowca i Jeździec