Warsztaty prawne podczas VIII Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej

Po raz kolejny zapraszamy do udziału w szkoleniu prowadzonym przez Zespół Kancelarii Lex Hippica na temat sprzedaży koni w świetle prawa.

W trakcie warsztatu zostaną omówione takie zagadnienia jak: konstrukcja dobrej umowy sprzedaży konia, praktyczne aspekty prawne związane z dochodzeniem roszczeń w przypadku wad sprzedanego zwierzęcia oraz sposoby zabezpieczenia interesów sprzedawcy.

Szkolenie odbędzie się w trakcie VIII Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Wielkopolskiej i Czempionatu Porównawczego w skokach luzem dnia 2 września 2017 r., około godziny 18:00 w Młodzikowie.

Scroll to Top