Aktualności

VI Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych

14 września 2017 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza wszyst­kim miło­śni­ków koni zim­no­krwi­stych na VI Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych, któ­ry odbę­dzie się dnia 21 paź­dzier­ni­ka w Stadzie Ogierów w Kętrzynie.

Zgłoszenia do Czempionatu przyj­mu­je Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z Regulaminem wysta­wy.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec