Aktualności

Kwalifikacja Ardenów do księgi

15 września 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Sprawy hodowlane, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w dniach 25,26,27 wrze­śnia 2017 roku odbę­dą się kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów ardeń­skich do wpi­su do księ­gi stad­nej rasy arden pol­ski.

Terminarz tych aukcji jest nastę­pu­ją­cy:

  • 25.09.2017 – KWIDZYN godz. 14:00,
  • 26.09.2017 – KĘTRZYN godz. 10:00,
  • 27.09.2017 – JÓZEFIN godz. 10:00.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów przy­stę­pu­ją­cych do kwa­li­fi­ka­cji.

Hodowca i Jeździec