Aktualności

I już półmetek

3 października 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa: ,

Dziś odby­wa się jed­na z więk­szych aukcji ogie­rów zim­no­krwi­stych – na tere­nie woj. pod­la­skie­go w Szepietowie. Do oce­ny zgło­szo­no 48 koni. Za nami 8 kwa­li­fi­ka­cji, w tym 3 aukcje ardeń­skie (Kwidzyń, Kętrzyn, Józefin) oraz 5 dla pol­skich koni zim­no­krwi­stych (Skaryszew, Kętrzyn, Białka, Wola Łagowska, Józefin). Od czwart­ku dal­sze kwa­li­fi­ka­cje:

  • 5.10.2017 Bogusławice
  • 6.10.2017 Klikowa
  • 7.10.2017 Zabajka
  • 11.10.2017 Kwidzyń
  • 12.10.2017 Nowe Jankowice
  • 13.10.2017 Gorzów Wlkp.

Przypominamy, że dnia 21 paź­dzier­ni­ka odbę­dzie się Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych w Kętrzynie, na któ­ry szcze­gól­nie moc­no zapra­sza­my CZEMPIONÓW tego­rocz­nych aukcji.

fot. Marzena Woźbińska

Hodowca i Jeździec