Aktualności

Wystawa klaczy w Kozienicach

20 października 2017 · Kategoria: Wystawy i pokazy, · Rasa:

14 paź­dzier­ni­ka 2017 r. w Kozienicach na tere­nie Stadniny Koni odby­ła się I Międzywojewódzka Specjalistyczna Wystawa Klaczy Starszych Ras Zimnokrwistych. Polski Związek Hodowców Koni ufun­do­wał 2 pucha­ry, któ­re wrę­czył Wiceprezes Ryszard Pietrzak.
Pierwszy puchar PZHK dla super­czem­pion­ki wysta­wy otrzy­ma­ła klacz DUMKA (Los – Doda/Elegant) maści kasz­ta­no­wa­tej, ur.20.05.2011 wła­sno­ści Pana Karola Ogrodzińskiego,
woj. mazo­wiec­kie. Natomiast dru­gi – dla naj­młod­sze­go hodow­cy otrzy­mał Pan Piotr Chmielnicki zam.Wola Solecka Pierwsza, woj.mazowieckie.

Gratulujemy!

Hodowca i Jeździec