Aktualności

Piąty Medal Mistrzostw Świata do kolekcji Bartłomieja Kwiatka

18 października 2017 · Kategoria: MŚMK, Powożenie, Zawody, · Rasa: ,

III edy­cja Mistrzostw Świata Młodych Koni za nami. Tegoroczna – tak samo jak poprzed­nie, odby­ła się w węgier­skim Mezohegyes – odda­lo­nym od Książa o 1000 km. Właśnie taką podróż musiał poko­nać zawod­nik Stada Ogierów Książ i Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim – Bartłomiej Kwiatek wraz z 6‐letnią kla­czą rasy ślą­skiej Rebelia (Hutor – Regencja / ​Bank).

Dla tej kla­czy nie był to pierw­szy raz w Mezohegyes. Czempionka z Książa już w zeszłym roku zade­biu­to­wa­ła na Mistrzostwach Świata zdo­by­wa­jąc srebr­ny medal w kate­go­rii koni 5‐letnich. W tym sezo­nie upla­so­wa­ła się na brą­zo­wym miej­scu podium tuż za koń­mi z Niemiec.

Bartłomiej Kwiatek wzbo­ga­cił tym samym swo­ją kolek­cję meda­li Mistrzostw Świata Młodych Koni do 5‐ciu! Wszystkie zdo­był koń­mi wyho­do­wa­ny­mi w pol­skim Stadzie Ogierów Książ rasy ślą­skiej. Te wspa­nia­łe konie zaprzę­go­we od kil­ku lat nie­zmien­nie sta­no­wią świa­to­wą czo­łów­kę.

W roku 2015 Kwiatek Mistrzostwo Świata w kate­go­rii 6‐latków zdo­był z ogie­rem Bazyli śl. (Lokan śl. – Bazylia /​ Palant śl.) a sre­bro z kla­czą Frezja śl.  (Regiment śl. – Fuksja /​ Jogurt śl.)
W roku 2016 Vice Mistrzostwo Świata zawod­nik zdo­był w kate­go­rii 5‐latków z kla­czą Rebelia, a brą­zo­wy medal w kate­go­rii 7‐latków z ogie­rem Bazyli.

WYNIKI TUTAJ

tekst: Justyna Kwiatek

Hodowca i Jeździec