Aktualności

Majówka w Regietowie 2018

10 maja 2018 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zapra­sza­my na Majówkę w Regietowie – kwa­li­fi­ka­cje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej oraz zasad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści, któ­re odbę­dą się w dniach 26 – 27 maja 2018 r. w Regietowie.

Propozycje i for­mu­larz zgło­sze­nio­wy dostęp­ne są na stro­nie MZHK w Krakowie.

Hodowca i Jeździec