Aktualności

XXI Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich

10 maja 2018 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem i pro­gra­mem XXI Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich, któ­ry odbę­dzie się w dniach 9 – 10 czerw­ca b.r. na tere­nie Stadniny Koni Białka.

Hodowca i Jeździec