Aktualności

Narodowy Czempionat Koni Małopolskich – informacje

25 maja 2018 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

Uwaga! W związ­ku z obcho­da­mi Jubileuszu 90-lecia Stada Ogierów – Stadniny Koni Białka, uczest­ni­cy Narodowego Czempionatu Koni Małopolskich zosta­ją zwol­nie­ni z opła­ty za bok­sy w staj­ni let­niej. Ponadto Spółka Małopolska Hodowla Roślin dla zwy­cięz­cy Czempionatu Ogierów, Klaczy oraz Najlepszego Konia Pokazu ufun­do­wa­ła Nagrodę Finansową w wyso­ko­ści 500 zł!
Przypominamy o prze­dłu­że­niu ter­mi­nu zgło­szeń do dnia 27 maja.

Hodowca i Jeździec