Aktualności

Kurs z Procedur Pomiaru, Pomiarów Kontrolnych i Certyfikacji Pomiarów Kuców i Małych Koni

4 czerwca 2018 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

W imie­niu Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego zapra­sza­my leka­rzy wete­ry­na­rii z licen­cją leka­rza PZJ do zgło­sze­nia się na kurs z Procedur Pomiaru, Pomiarów Kontrolnych i Certyfikacji Pomiarów Kuców i Małych Koni na zawo­dach kra­jo­wych, zapla­no­wa­ny na 12.06.2018 r w Klubie Sportowym Aldragho (Józefosław k/Piaseczna).

Hodowca i Jeździec