Aktualności

70 pkt od MJT Nevados S dla PZHK

27 lipca 2018 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Podczas World Equestrian Festival czy­li CHIO w Akwizgranie w Pucharze Narodów MJT Nevados S pod Gregorym Watheletem zachwy­cił fan­ta­stycz­nym prze­jaz­dem – pięk­ny sty­lo­wo i na zero. To dało księ­dze Polskiego Związku Hodowców Koni 70 punk­tów w ran­kin­gu WBFSH. 

MJT Nevados S, ur. 2008 (Calvados Z Z – Nestia sp / Romualdo KWPN) wpi­sa­ny do księ­gi stad­nej pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi, uro­dził się w stad­ni­nie Stanisława Szurika z miej­sco­wo­ści Liszkowo (woj. kujawsko-pomorskie), nale­ży do Makrum Jumping Team. Na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy w Lanaken 2015 zdo­był tytuł mistrzow­ski w kate­go­rii koni 7‑letnich.

Zapraszamy do obej­rze­nia fil­mu z prze­jaz­du MJT Nevados S:

Wathelet Gregory na MJT Nevados S

MJT Nevados S – Wathelet Gregory (BEL); FEI World Breeding Jumping Championships Lanaken 2015
© Hippo Foto – Dirk Caremans 20/09/15

Hodowca i Jeździec