Aktualności

Dodatkowe wrześniowe kwalifikacje skokowe do MPMK 2018

25 lipca 2018 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Komisja Koordynacyjna wyra­zi­ła zgo­dę na orga­ni­za­cję dodat­ko­wych kwa­li­fi­ka­cji sko­ko­wych dla koni 4, 5- i 6‑letnich na tere­nie Stajni Biały Las. Zawody te mają się odbyć w dniach: 1 – 2.09. 2018 r.
Dokładny adres ośrod­ka to: Stajnia Biały Las, 58 – 100 Świdnica, woj. dol­no­ślą­skie.

Hodowca i Jeździec