Aktualności

MPMK w rajdach 2018 – propozycje

20 lipca 2018 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne, ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje Mistrzostw Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych, któ­re odbę­dą się na tere­nie Krakowskiego Toru Wyścigów Konnych – Dąbrówka w dniach 14 – 15 wrze­śnia br.

Hodowca i Jeździec