Aktualności

MŚMK w ujeżdżeniu, Ermelo 2018 – zakwalifikowane konie

1 sierpnia 2018 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie, ·

Decyzją Komisji Koordynacyjnej, któ­ra skła­da się człon­ków Zarządu PZJ/PZHK, na Mistrzostwa Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu spo­śród koni, któ­re uzy­ska­ły kwa­li­fi­ka­cje wybra­no:

5‑latki:

  • og. Sir Europe old. (Sir Donnerhall old. – Genoveva old. / Welt Hit II old.), jeź­dziec Mateusz Cichoń
  • og. Heiline’s Zanzier DWB (Blue Hors Zack DWB – Danceline TS han. / De Niro han.), jeź­dziec Jan Gawecki

6‑latki:

  • kl. Casablanca han. (Conen han. – Fleur han. / Fidertanz reń.), jeź­dziec Mateusz Cichoń

Zawody CDI1*:

  • og. Lord Django han., ur. 2010 (Stalypso han. – Lona han. / Londonderry han.), jeź­dziec Ilona Janas

Według FEI WBFSH Dressage World Breeding Championship for Young Horses Guidelines w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej nasza Narodowa Federacja mogła zgło­sić po dwa konie i Kamil Puliński oraz olden­bur­ski Frodo G zna­la­zły się na liście rezer­wo­wej wśród koni 5‑letnich.

Hodowca i Jeździec