Aktualności

Ranking koni huculskich (po Racocie) – kwalifikacje do MPKRH 2018

24 sierpnia 2018 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Ścieżki huculskie, · Rasa:

Przedstawiamy ran­king koni po pią­tym (Kołaczyce, 11 – 12 sierp­nia) i po szó­stym (Racot, 18 sierp­nia) z serii 7 kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej. Zgodnie z regu­la­mi­nem Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej, któ­re odbę­dą się w Regietowie w dniach 21 – 23 wrze­śnia 2018 r., pra­wo star­tu uzy­sku­je 50 60 koni z naj­wyż­szym wyni­kiem punk­to­wym w ran­kin­gu.

Ostatnie kwa­li­fi­ka­cje odbę­dą się:

  • 24 – 26 sierp­nia – „Pożegnanie waka­cji” – Rudawka Rymanowska (OZHK Rzeszów)
Hodowca i Jeździec