Aktualności

Polak Mistrzem Świata w powożeniu w singlach!

3 września 2018 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie, · Rasa: ,

Z dumą infor­mu­je­my, iż nasz czo­ło­wy repre­zen­tant w dys­cy­pli­nie powo­że­nia Bartłomiej Kwiatek wraz z 10-letnim og. Sonet śl. (Dastin xx – Sorbona / Bojkot) oraz Danielem Kłosowskim jako luza­kiem, zosta­li Mistrzami Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi w holen­der­skim Kronenberg 2018!
Jest to pierw­szy w histo­rii pol­skie­go powo­że­nia zło­ty medal Mistrzostw Świata w sin­glach.

Jednocześnie pol­ska dru­ży­na w skła­dzie: Bartłomiej Kwiatek (Sonet śl.), Katarzyna Kuryś z og. Biraldo sp (Halogen m – Buchta sp / Caretino K hes.) oraz Sebastian Bogacz z wał. Dylano KWPN (Victory – Soliste / Alpinist) sta­nę­ła na podium Mistrzostw Świata zdo­by­wa­jąc brą­zo­wy medal!

Serdeczne gra­tu­la­cje dla całe­go pol­skie­go teamu!

Hodowca i Jeździec