Aktualności

Wyniki wierzchowej polowej próby dzielności ogierów 2018

26 października 2018 · Kategoria: Polowe próby ogierów, · Rasa: ,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi wierz­cho­wej polo­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów, któ­ra odby­ła się w dniach 23 – 24. paź­dzier­ni­ka w Lesznie.

Hodowca i Jeździec