Aktualności

Regulamin kwalifikacji ogierów do ZT Książ 2019

25 marca 2019 · Kategoria: ZT Ogierów, · Rasa: ,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem kwa­li­fi­ka­cji do sta­cjo­nar­ne­go zaprzę­go­we­go zakła­du tre­nin­go­we­go ogie­rów w Książu.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Hodowca i Jeździec