Aktualności

Regulaminy MPMK 2019 – WKKW

20 marca 2019 · Kategoria: MPMK, WKKW, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go.

Hodowca i Jeździec