Aktualności

Komunikat dotyczący świadectw zootechnicznych dla koni hodowlanych

20 marca 2019 · Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnia w załączonym piśmie zasady wydawania świadectw zootechnicznych dla koni hodowlanych wpisywanych do ksiąg oraz materiału biologicznego (nasienia).

Jednocześnie informujemy, że świadectwa zootechniczne należy wymagać tylko i wyłącznie dla koni wpisywanych do naszych ksiąg lub nasienia ogierów których potomstwo będzie wpisane do naszych ksiąg. Nasze konie hodowlane wyjeżdżające poza granicę kraju też powinny być zaopatrzone w świadectwo zootechniczne wydane przez OZHK/WZHK. Nasienie ogierów wprowadzane do obrotu też powinno być zaopatrzone w świadectwo zootechniczne wydane przez prowadzącego księgę, chyba, że prowadzący księgę upoważni podmiot pobierający/przechowujący nasienie do wydawania świadectw umieszczając dany podmiot w programie hodowlanym.

Konie importowane rejestrujemy w Centralnej Bazie Danych Koniowatych bez zmian.

Rozporządzenia dotyczące świadectw zootechnicznych można pobrać z zakładki Przepisy prawa.

Pismo MRiRW w sprawie świadectw zootechnicznych
Hodowca i Jeździec