Aktualności

Festiwal Małych Koni na Służewcu – relacja filmowa

14 maja 2019 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, ·

Zgodnie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią zapra­sza­my do obej­rze­nia krót­kiej rela­cji wideo z Festiwalu Małych Koni, któ­ry odbył się 5 maja 2019 roku na Torze Wyścigów Konnych Służewiec pod­czas obcho­dów 80-lecia powsta­nia toru.

Hodowca i Jeździec