Aktualności

Majówka w Regietowie 2019

6 maja 2019 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zapra­sza­my na Majówkę w Regietowie, któ­ra odbę­dzie się w dniach 25 – 26 maja 2019 r. na tere­nie SKH Gładyszów. Zgłoszenia przyj­mo­wa­ne są do 13 maja.

Propozycje i for­mu­larz zgło­sze­nio­wy dostęp­ne są na stro­nie MZHK w Krakowie.

 

Hodowca i Jeździec