Aktualności

Szlakiem Konia Huculskiego 2019

6 maja 2019 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie, Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my na XIX Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej pn. „Szlakiem Konia Huculskiego” oraz VI Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi, któ­re odbę­dą się w dniach 8 – 9 czerw­ca 2019 r. w „Klikowej” – Tarnów, ul. Klikowska 304. Zgłoszenia przyj­mo­wa­ne są do 27 maja.

Propozycje i for­mu­larz zgło­sze­nio­wy dostęp­ne są na stro­nie MZHK w Krakowie.

 

 

Hodowca i Jeździec