Aktualności

IV Pokaz Koni Furioso‐Przedświt na Kresach

7 maja 2019 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie zapra­sza­my na IV Pokaz Koni Furioso‐Przedświt na Kresach – Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej, któ­ry odbę­dzie się w dniu 1 czerw­ca 2019 r. na tere­nie Stadniny Koni Kalników. Zgłoszenia przyj­mo­wa­ne są do 27 maja.

Propozycje i for­mu­larz zgło­sze­nio­wy dostęp­ne są na stro­nie OZHK Rzeszów.

IV Pokaz Koni Furioso-Przedświt na Kresach

Hodowca i Jeździec